Keto dijeta - dobro formulisana


Keto dijeta je masna dijeta. Pripada grupi Low Carb High Fat dijeta sa procentualno niskim unosom ugljenih hidrata (šećera), umerenim unosom proteina i procentualno visokim unosom masti. Dobro formulisana keto dijeta podrazumeva 70-75% masti, 10-15% proteina i 5-10% ugljenih hidrata.

U novije vreme, grupa lekara koji zagovaraju keto dijetu sve češće preporučuje povećanje unosa proteina na 1.6g po kilogramu normalne telesne mase.

Keto dijeta ne podrazumeva veliki unos povrća. Slika koju vidite ispod prikazuje pogrešan pristup keto dijeti koji obiluje povrćem, nemasnim mesom i biljnim uljima.

Pročitajte više o najčešćim greškama na keto dijeti.

keto2-1-1600x821-1-.jpg

U dijete sa niskim unosom ugljenih hidrata spadaju i Paleo (Dijeta pećinskog čoveka) i Atkinsonova dijeta. Čest naziv za ovu grupu dijeta je Low Carb ili Low Carb High Fat LCHF.

Detaljnije o Low Carb ishrani i koju hranu ne bi trebalo jesti na keto dijeti.  

Paleo, Atkins i Keto dijeta se razlikuju po količini ugljenih hidrata. Paleo je najtolerantnija, Atkins je u sredini dok je Keto dijeta najrestriktivnija pri dnevnom unosu ugljenih hidrata. Ipak, ne zaboravimo da sva tri tipa dijete karakteriše mali dnevni unos šećera (ugljenih hidrata).

Na keto dijeti ljudi najčešće unose oko 20 grama šećera. Pod terminom šećeri podrazumevaju se svi tipovi ugljenih hidrata uključujući i voće i alkohol. Postoje razlike oko toga da li i vlakna, koja su po sastavu isto ugljeni hidrati t.j. šećeri mogu da se tolerišu na keto dijeti ili ne. Ukoliko ste izuzetno gojazni, najbolje je da i vlakna tretirate kao bilo koji drugi ugljeni hidrat dok kilažu ne dovedete u razuman okvir.

 Imajte na umu da ukoliko ste gojazni, voćni šećer (fruktoza)  t.j. voće predstavlja ozbiljnu opasnost za vaše zdravlje. Kod gojaznih ljudi, u stanju sitosti, voćni šećer se direktno pretvara u trigliceride i ne čini nikakvu korist telu dajući mu energiju. Trigliceridi se nakon konverzije iz voćnog šećera kod gojazni ljudi skladište direktno u salo, umesto da se koriste kao energija. Zasluga za ovaj metabolički poremećaj pripada insulinskoj rezistenciji koja utiče na iskorišćenost glukoze i masnih kiselina u mišićima t.j. pojačava skladištenje u masnim ćelijama.

Pogledajte video snimak objašnjenja šta je keto dijeta.