Povišen holesterol (masnoće) na keto dijeti


Cilj ovog teksta je da razbije mitove i neznanja oko holesterola, HDL i LDL ali i neopravdan strah zbog povišenih vrednosti na keto dijeti. Ova tema je izuzetno kompleksna pa ću pokušati što jednostavnije da objasnim šta su i čemu služe HDL, LDL i holesterol.

Čemu služi holesterol

Bez holesterola nema života. Sve naše ćelije, osim polnih i nadbubrežnih žlezda proizvode holesterol. Svaka naša ćelija u sebi sadrži holesterol i bez njega bi se raspala. Holesterol služi i za proizvodnju većeg broja životno bitnih hormona kao što su testosteron, estrognen, progesteron, kortizol, aldosteron i mnogi drugi.

Holesterol koji jedemo nema nikakve veze sa holesterolom u krvi

Holesterol koji se meri u krvi je holesterol koji proizvode naše ćelije, a ne onaj koji jedemo (unosimo hranom).

Holesterol koji unosimo hranom se u našem telu razgrađuje, ne utiče na nivo holesterola u krvi i ne meri se putem laboratorijskih rezultata (HDL, LDL, holesterol). 

Holesterol se ne nalazi u krvi već unutar HDL i LDL čestica.

Šta su HDL i LDL?

HDL i LDL NISU HOLESTEROL i nisu masnoće!

HDL i LDL su prevozna sredstva (čestice) u kojima se osim holesterola nalaze proteini, trigliceridi i druge korisne organske materije.

HDL odnosi višak holesterola koje proizvode naše ćelije u jetru na reciklažu.

LDL iz jetre donosi trigliceride i holesterol do svih naših tkiva. Holesterol koji se nalazi u LDL česticama se najčešće ne koristi, osim za potrebe rada polnih i nadbubrežnih žlezdi, pa se uglavnom vraća u jetru na reciklažu.

hdl-ldl.jpg

Merenje holesterola u laboratoriji

Holesterol koji se laboratorijski meri je ukupan holesterol koji se nalazi unutar HDL i LDL-a, a proizvode ga naše ćelije (ne onaj koji jedemo).

U Srbiji nije moguće uraditi analizu koja pokazuje koliko holesterola se nalazi u HDL-u, koliko u LDL-u, a pokazao bi koliko holesterola se iz ljudskog tkiva odnosi u jetru na preradu ili donosi u tkiva.

Povišen ukupan holesterol na keto dijeti može ukazivati da naše ćelije proizvode više holesterola, a da se višak odnosi u jetru. Obzirom da nije moguće uraditi analizu i videti koliko holesterola ima u HDL i LDL, ne možemo biti sigurni šta se zaista u telu dešava.

LDL nije loš holesterol

LDL nije loš holesterol i ako ga tako zovu. To tvrdi savremena nauka i pri tom kaže da zavisno od veličine postoje tri tipa LDL čestica. Nauka kaže da samo najmanji tip LDL-a može biti problematičan, a u Srbiji nije moguće uraditi analizu koliko zaista najmanjih čestica LDL-a imamo u krvi. Čak i u Americi je potrebno posebno odobrenje da se urade ove analize. Nauka kaže i da na keto dijeti dolazi do promena ukupnog broja malih, srednjih i velikih čestica LDL-a. Broj najmanjih se smanjuje, dok se broj velikih povećava. Upravo zato dolazi do povećanog rezultata LDL-a na keto dijeti jer rezultat LDL-a pokazuje ukupnu težinu svih čestica, ne i njihov broj. 

NAPOMENA: Ukoliko imate povećane vrednosti LDL-a i holesterola, nemojte mi verovati na reč. Obratite se vašem lekaru i poslušajte njegove savete.

Arterioskleroza

Kako i zašto nastaje arterioskleroza savremena nauka još uvek nema definitivno objašnjenje. Postoji više teorija, veliki broj naučnih studija ali definitivnog odgovora još uvek nema. U osnovi mehanizam je ovakav. Iz nekog spoljašnjeg razloga (upaljenski procesi, visok pritisak, pušenje ... ) dolazi do oštećenja arterija. Telo pokušava da popravi oštećenje i jetra proizvodi veći broj najmanjih LDL čestica. Najmanje LDL čestice donose holesterol do oštećenja, a sa ciljem da holesterolom poprave štetu. Ukoliko je oštećenje veliko, dolazi do nagomilavanja LDL čestica i holesterola t.j. stvaranja naslaga na zidovima arterija. 

Zaključak bi bio da čak i najmanji tip LDL čestica nije loš već da se njihov broj povećava kada na arteriji postoji oštećenje, a u cilju izlečenja. Da bi smo znali koliki je broj najmanjih LDL čestica, morali bi da ih u laboratoriji izmerimo, a u Srbiji to nažalost nije moguće.

Korisni izvori informacija