Keto dijeta i rak mozga (glioblastoma)


Skoro svi tipovi raka koriste glukozu kao izvor energije. Tumor mozga, glioblastoma, je jedan od najizučavanih tipova raka iz ugla uticaja keto dijete na njegov razvoj i zaustavljanje.

Izbacivanje ugljenih hidrata potrebno ali nije dovoljno jer ljudsko telo svakodnevno, čak i kada gladujemo proizvodi glukozu. To je samo prvi korak. Potrebno je telu omogućiti drugi izvor energije, a to su ketoni. Ketoni, osim što su izvor energije, istovremeno su i epigenetički modulator. To znači da utiču na ćelije, pa i ćelije raka da pravilno ispoljavaju svoju putem DNK zapisanu funkciju.

Keto dijeta i dugo gladovanje kao način borbe protiv raka proizvode gotovo identične metaboličke efekte na ljudsko telo. Jedina razlika je što keto dijeta čuva mišićnu masu, omogućavajući telu da imuni sistem (mišići su deo imunog sistema) radi bolje. Dugotrajno gladovanje nepovratno troši mišićnu masu što u slučaju dugotrajne borbe dovodi do 'cancer cachexia' - situacije kada osoba biva izlečena od raka ali umire zbog nefunkcionisanja imunog sistema.

Keto dijeta kao način ishrane za borbu protiv raka zahteva veliku količinu masti da bi telo proizvodilo veliku i potrebnu količinu ketona. Prvi snimak odlično objašnjava koji je to odnos masti, ugljenih hidrata i proteina potreban za maksimalan rezultat. Internet je prepun gluposti o keto dijeti, ovaj snimak je prezentacija relevantne naučne institicuje.

Uvod
1. Keto dijeta usporava rast agresivnog raka mozga - https://www.youtube.com/watch?v=G9beh3w6p64
2. Keto dijeta i glioblastoma - https://www.youtube.com/watch?v=UpCRrysea1E
3. Keto dijeta i pacijenti sa tumorom mozga - https://www.youtube.com/watch?v=J1WNsGF1gaQ


Iskustva ljudi koji su koristili keto dijetu i izlečili se od raka
1. https://www.youtube.com/watch?v=a9DPCukNstI
2. https://www.youtube.com/watch?v=hSFuxFyiHF0

Naučne, detaljne, kvalitetne i komplikovane prezentacije o uticaju keto dijete na zaustavljanje i razvoj raka
1. https://www.youtube.com/watch?v=jUHoCPvsS_I
2. https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU
3. https://www.youtube.com/watch?v=xawBF1TAXek
4. https://www.youtube.com/watch?v=rCK6t966xx0
5. https://www.youtube.com/watch?v=xjyh2lE8Wok