Insulinska rezistencija - šta predstavlja i kako se meri


Insulinska rezistencija je otpornost ćelija mišića da prihvate dovoljnu količinu glukoze (šećera) iz krvi. I ako ima dovoljno hrane u krvi, ćelije mišića ostaju gladne i šalju mozgu signal da ih nahrani. Mozak podstaknut signalom iz mišićnih ćelija tera nas da jedemo više i ako za time nema objektivne potrebe. Nakon dodatnog unošenja hrane i povećane količine insulina u krvi, a što je posledica dodatnog unosa hrane, ćelije mišića, pritisnute viškom insulina primaju dovoljnu količinu glukoze.

Ovo je krajnje pojednostavljeno objašnjenje kako deluje insulinska rezistencija. Detaljno, naučno objašnjenje, bilo bi prekomplikovano, a i nauka još uvek nije sigurna kako nastaje insulinska rezistencija, da li je uvek genetski uslovljena, da li počinje hiperinsulinemijom ili ima neki drugi uzrok, a na koji ukazuju najnovija naučna istraživanja. Insulinska rezistencija može postojati i u drugim tkivima kao što su jetra, salo (masne ćelije) i ćelije mozga.

Kako se meri insulinska rezistencija

Najjednostavniji način da utvrdite da li imate insulinsku rezistenciju jeste da pogledate svoj stomak i vidite da li je takozvanong pivskog oblika. Drugi, čak bitniji parametar je da li ste gladni već sat, dva nakon obroka. Ako često jeste, a ta dodatna glad i nije baš ona prava, vučija glad, t.j. i nije vam najjasnije zašto ponovo jedete, najverovatnije imate insulinsku rezistenciju i/ili hiperinsulinemiju.

Insulinska rezistencija se meri na više načina. Samo jedan je direktan i radi se isključivo pri naučnim studijama, u laboratorijskim uslovima, čupanjem t.j. uzimanjem uzorka mišićnog tkiva. 

Postoje tri indirektna načina provere insulinske rezistencije.

  1. Odnosom glukoze i insulina
  2. Odnosom triglicerida i HDL-a
  3. Odnosom Apo-B i Apo-A1

Formule za izračunavanje su:

  1. Glukoza mmol/L * Insulin uIU/L / 22.5 - Rezultat 1 i nešto manje ili više od 1 je idealno. Sve preko 2 i više je insulinska rezistencija koja uz ovaj parametar ukazuje na postojanje masne jetre. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20721461
  2. Trigliceridi / HDL - 2 ili manje je dobro. Sve preko 2 ukazuje na insulinsku rezistenciju.
  3. Apo-B / Apo-A1 - Ukoliko je rezultat za muškarce veći od 0.85, kod žena 0.8, postoji insulinska rezistencija i što je veći još je veća rezistencija. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4041140/